Begeleiding herstel levensenergie

 

Levensenergie betekent voor mij de wezenlijke energie waaruit elk mens bestaat.
Door je bewust te worden van je eigen levensenergie en je zelfgenezend of zelfherstellend vermogen, ben je je bewust van je unieke mens-zijn en kan je bewuster verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven.


Wil jij je levensenergie herstellen en zoveel mogelijk levensvreugde uit het leven halen wat haalbaar is?
Wil jij ruimte creëren binnen jezelf om meer in je eigen kracht te komen, meer (zelf)vertrouwen te voelen en daardoor oprechte keuzes kunnen maken, die trouw zijn aan jezelf?
Lees dan gerust verder en kom erachter of mijn begeleiding je aanspreekt.

 

In of uit balans?

Een mens ontwikkelt zich op zowel fysiek, mentaal, emotioneel alsook op spiritueel niveau in vele fasen. Eigen aan de persoon zelf, diens cultuur, achtergrond, omgeving en omstandigheden verloopt die bij iedereen op een heel eigen wijze. Een mensenleven is een voortdurend proces van beweging, groei en verandering, innerlijk en uiterlijk, waarbij de bovengenoemde niveaus elkaar sterk beïnvloeden.

Een disbalans in de levensenergie verloopt eveneens bij iedereen op een eigen manier en kan na verloop van tijd diverse klachten geven, zowel fysiek, geestelijk en emotioneel, als op huidniveau. Niet iedereen is zich altijd bewust van gevoelens, klachten of vragen waar hij of zij mee rondloopt.

 

Voorbeelden uit mijn praktijk:

 

* Ik heb heel veel acne .....rosacea, ik ben hier erg onzeker over en dit neemt een te grote negatieve plek in mijn leven in.
* Ik word regelmatig heel veel ouder geschat dan ik in werkelijkheid ben. Mijn huid  laat direct zien, met vlekken, vale kleur, en/of wallen, wanneer ik me gestrest voel en zorgen heb.
* Ik voel me onrustig, geprikkeld en ik functioneer niet meer goed op mijn werk....studie..... in mijn gezin.
* Ik heb veel moeite met de ruzies en het-elkaar-niet-begrijpen in mijn relatie; het liefst wil ik alleen zijn.
* Ik heb de laatste jaren geen intiem contact meer met mijn partner, ik voel me hier erg alleen in staan en weet niet meer hoe hiermee om te gaan.

 

Met soortgelijke gevoelens loop je vaak langer rond.  
Je vindt misschien dat ze niet belangrijk genoeg zijn, dat ze er niet toe doen, je geneert je hiervoor of je kan hier, om welke andere reden dan ook, niet makkelijk over praten met anderen.
Als je te lang met dergelijke gevoelens doorloopt, bouwt de spanning zich op binnen jezelf, door de toenemende onrust en stress.  Zo spelen stress en onrust langzamerhand een negatieve(re) rol in je leven. Mettertijd treden er verstoringen op in verschillende fasen van biochemische processen van lichaam en geest, met o.a. als gevolg een laag energieniveau. Uiteenlopende gevoelens van  "ik  zit niet meer lekker in m'n vel", "ik voel me instabiel en onzeker",  tot zelfs "ik voel me angstig, neerslachtig en depressief", kunnen een rol gaan spelen.
Allergieën en lichamelijke ongemakken kunnen toenemen. Slaapproblemen en zelfs concrete pijnklachten kunnen gaan ontstaan.
Door de disbalans kan ook je lichaamsgewicht veranderen: je wordt magerder of juist veel dikker.
In extreme situaties leiden langdurig onderdrukte gevoelens van ontevredenheid, frustratie, angst en woede, soms tot zelfbeschadiging, door bijvoorbeeld de huid ernstig stuk te krabben.


Voor ieders gezondheid en een optimale levensenergie is gezonde voeding, puur en levend  zeer belangrijk. Maar ook het geven van gezonde aandacht aan je gevoelens en aan wat je bezighoudt.  Hoe ga je om met gevoelens van tegenslag, teleurstelling, verdriet, angst, agressie etc. De mate hoe je je ervaringen een plek geeft, verwerkt en uiteindelijk ook loslaat, maar ook openstaat voor verandering,  maakt het verschil in je levensenergie en levensvreugde.

 

Effectief  het enige juiste antwoord vinden: inzicht van binnenuit.

In mijn begeleiding maak ik o.a. gebruik van aanraking en/of massage, ademhalingsoefeningen, geleide visualisatie, regressie (= terugkeer) en trance.
In trance ben en blijf je volledig bewust van jezelf en ben je uiterst geconcentreerd. Tegelijkertijd ben je helemaal ontspannen en kan je ervaringen krijgen vanuit een diepere laag, je onderbewustzijn. Die verdieping is mogelijk omdat je een verbinding maakt tussen lichaam en geest, gevoel en verstand. Je bent actief in zelfonderzoek en je spreekt je zelfherstellend vermogen aan.
Door vanuit acceptatie, de ervaringen vanuit jouw onderbewustzijn toe te laten met zoveel mogelijk zintuiglijke waarnemingen, verkrijg je inzicht in je vraag en in de onderliggende emotionele lading.  Helderheid over de mogelijke oorsprong van je probleem en over je eigen gedrag en handelen.
Op dat moment laat je je lichaam en hart “spreken”.
Alle ruis vanuit het hoofd, allerlei (controle)gedachten komen op een lager pitje, zijn minder prominent aanwezig. Zonder deze ' koppige' afleiding, ervaar je  het enige juiste antwoord: jouw antwoord van binnenuit.


De hoofdrol in je eigen "film"

Je kan intenser gaan ervaren en bewust worden van gevoelens, die je nog niet eerder hebt gevoeld. Je hebt immers de verbinding gemaakt naar je onderbewustzijn. Hier is niets gevaarlijks of engs aan, want tegelijkertijd voelt het voor jou heel dichtbij, herkenbaar en gewoon. Je bent het zelf die waarneemt en je speelt als het ware de hoofdrol in je eigen "film".
Je kan zeker een sterke confrontatie ervaren, maar deze is vrijwel altijd verruimend, bevrijdend en positief doorwerkend in je leven.

  

Waarom mijn begeleiding een waarachtige oplossing biedt

*  Je bereikt altijd een optimaal resultaat, ook al krijg je niet perse het verwachte antwoord. De ervaringen en inzichten zijn de handvatten om zelf met je vraag en bijbehorende gevoelens verder aan de slag te kunnen. Het is ook mogelijk dat je merkt dat je vraag en gevoelens al minder aandacht nodig hebben, of dat er een andere vraag en/of gevoelens voor in de plaats zijn gekomen.
* Je krijgt ervaringen vanuit je onderbewustzijn. Je ervaart je diepere zelf, wie jij werkelijk bent en niet wie je denkt te (moeten) zijn. 
*Je werkt samen met mij in een open, energetisch werkveld, gebaseerd op wederzijds vertrouwen en gelijkwaardigheid. In die rust, verstilling, voel je je veilig om je blik naar binnen te richten en te ervaren wat jouw onderbewustzijn en je hart je te vertellen hebben. Eenvoudig, bijna vanzelfsprekend ontdek je je diepere zelf; je komt thuis bij jezelf.

 


Wat zijn de mogelijke gevolgen van een begeleidingssessie?

Omdat je je vraag voorlegt aan je diepere zelf,  aan je onderbewustzijn,  zelf waarneemt en ervaart en daarmee je zelfherstellend vermogen activeert, hebben al jouw ervaringen en inzichten, zonder meer consequenties. 
Jouw aanvaarding om de ervaringen toe te laten en te beleven, is al de verandering. De verandering binnen jezelf komt daarmee op gang. Je gaat sneller in dagelijkse situaties herkennen wat voor jou wel of niet goed voelt, wel of niet klopt en waar je de keuzes al maakt die dicht bij jezelf liggen en dus beter bij jou passen en waar je dit nog niet doet. En dàt is een krachtige en positieve verandering. Ondanks dat de verandering soms, in eerste instantie minder positief aanvoelt en dat je deze misschien lastig vindt om door te voeren. Je kan meer verantwoordelijkheid gaan leren nemen voor wat jij belangrijk vindt en je daardoor minder afhankelijk gaan voelen van wat anderen hiervan vinden: je pakt de regie van je eigen leven op. Per definitie wordt je daar een stuk gelukkiger van.

 

  
Armanda van den Engh


Door wie?

De begeleidingen worden door mij, Armanda van den Engh, gegeven.

Door naar jou te luisteren, zonder enig oordeel, op basis van wederzijds vertrouwen en respect, kan ik jou de reflectie geven die nodig is. Vanuit mijn jarenlange professionele ervaring en persoonlijke intuitieve ontwikkeling maak ik het voor jou mogelijk zelf te ervaren waar het voor jou over gaat, wat nu precies je vraag is en hoe je optimaal zelf met de situatie kan omgaan.
Voor mij is ieders eigen diepere zelf, ziel of kern, altijd het enige zuivere referentiepunt.

  


Voor wie?
Een begeleidingssessie is - onder bepaalde voorwaarden - geschikt voor iedereen van elke leeftijd


* Heb jij een oprechte vraag m.b.t. gevoelens of klachten,  waarbij je de wens hebt hiervoor binnen jezelf antwoord te vinden, waarbij je je eigen zelfstandigheid en verantwoordelijkheid inzet?
* Sta jij ervoor open, je onderbewustzijn te ervaren, in verbinding met je lichaam en geest en wat hierbij voelbaar gemaakt wordt?
* Ben je bereid diep in jezelf te duiken, niet slechts voor de leuk en ook niet vrijblijvend, maar om te werken aan zoveel mogelijk verandering van binnenuit?
* Heb je voldoende vertrouwen in jezelf en in mij als begeleider en in mijn manier van werken, om open te staan voor reflectie en uitwisseling?
* En gebruik je geen medicijnen zoals anti-psychotica, drugs of overmatig alcohol?

 

Dan is zo'n sessie geschikt voor jou.


Overweeg je mijn begeleiding, meld je dan aan per mail. Ik zal vervolgens contact met je opnemen, om enkele vragen met jou door te nemen en om een intakegesprek in te plannen.

 

Lijkt dit je nog een te grote stap?  Vraag dan zonder verplichtingen een oriëntatiegesprek aan.
Dan verkennen we of mijn begeleiding  bij je past en of het klikt. Want alleen als het voor ons beiden goed en open voelt en vertrouwen kunnen voelen in elkaar, kan ik je begeleiden de antwoorden binnen jezelf te vinden.

 


Tarief

Voor mijn begeleiding herstel levensenergie betaal  je € 120,-- euro. Gemiddeld duurt een sessie ca. 1 uur. Als de sessie langer duurt, wordt het basisbedrag verhoogd met 25 euro per halfuur. Vaak blijkt een eenmalige begeleiding voldoende. Soms heb je een tweede of wat meer begeleidingssessies nodig. Dit  overleggen we samen aan het eind van de eerste sessie.
 

 


Resultaat

* je eigen inzicht(en) als antwoord op je vraag, probleem of klacht
* je eigen creatieve oplossing(en) om verder te komen in je dagelijks bestaan
* je krachtiger en onafhankelijker voelen, meer in balans en meer (zelf)vertrouwen

* je vrijer voelen om liefdevoller met jezelf om te gaan