Vägledning för att återställa din livsenergi

För mig är livsenergi den grundläggande energi som finns i varje person. Genom att bli medveten om din egen livsenergi kan du bli uppmärksammad på vad som gör just dig unik som människa.

En människa utvecklas på ett fysiskt, mentalt, känslomässigt och andligt plan i flera faser. Den väg utvecklingen tar är unik för individen med dennes kultur, bakgrund, miljö och speciella omständigheter. En människas liv är en pågående process av både inre och yttre rörelse, växande och förändring där de ovan nämnda planen starkt påverkar varandra.


Känslor såsom att vara till freds med sig själv, ha självförtroende, vara självständig och lycklig till att ha känslor av obalans, osäkerhet, beroende och att vara olycklig är alla känslor som är allmänt kända. Om du är omedveten om svåra spänningar, vilka kan förvärras och bli kroniska, kan du med tiden uppleva starka känslor av stress, kraftlöshet och missnöje. Du kan drabbas av försvagat immunförsvar, allergier, apati, sömnsvårigheter och ångest. Du kan även uppleva smärta såsom huvudvärk, ont i nacke, axlar och rygg m.m.


Om du har frågor gällande din situation, dina känslor, om du känner dig ur balans (tankar, känslor, viljor, mod och handling inte stämmer överens) och vill bli mer medveten om dina egna möjligheter och vill förändras inifrån och ut; då kan du komma till mig för en eller flera sessioner.

Genom att lyssna till dig och känna in vad det är du säger kan jag ge dig den reflektion du behöver. Med hjälp av mina personliga och professionella erfarenheter, tillsammans med mitt totala engagemang och min framtoning, kan du börja uppleva exakt vari frågorna består, hur du bäst hanterar situationen och hur du kan utvecklas i din självständighet och kreativitet. För mig är en individs kärna eller källa inom henne eller honom den enda sanna utgångspunkten.